iletişimrss

Duyurular

Planlı Bakım Çalışması Yapılması Hakkında

09.09.2023 Cumartesi günü saat 20:00 ile 10.09.2023 Pazar günü saat 06:00 arasında yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle İnteraktif ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan hizmetlerin bir kısmında aksamalar yaşanabilecektir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu uygulamalar sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Önemle duyurulur.

EK 11 – EK 12 TEMİNAT ÇÖZÜM İŞLEMLERİ SORGULAMA EKRANI HAKKINDA DUYURU

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listedeki malları ithal eden mükelleflerin, ithal ettikleri mallar için gümrük idaresince düzenlenen EK 11 bilgi formları ile vergi daireleri tarafından gümrük idaresine gönderilmek üzere düzenlenen EK 12 bilgi formlarını İNTVD üzerinden görüntüleyebileceği ekranlar kullanıma açılmıştır. İlgili ekran için hazırlanan kılavuza erişmek için . tıklayınız.


05.08.2023 PLANLI BAKIM ÇALISMASI HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 05.08.2023 Cumartesi günü saat 20:00 ila 06.08.2023 Pazar günü saat 08:00 arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır.

Söz konusu çalışma kapsamında, İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan hizmetlerin bir kısmında zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sistemler sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Duyurulur.

16.06.2023 KDV İADE TALEPLERİNE AİT LİSTELER HAKKINDA DUYURU

İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu güncellenmiştir. Güncel kılavuz için tıklayınız.


ÖNEMLİ UYARI !

KDV İadesi talebine yönelik listelerde herhangi bir işlem yapılmadan önce Google Chrome ‘dan “Geçmiş – Geçmiş den Tarama Verilerini Temizle – Tüm Zamanlar” işlemi yapılmalıdır. Daha sonra sisteme girilerek işlem yapılmalıdır.” Konu ile ilgili 0312 302 17 00 dan 1-1 tuşlanılıp detaylı bilgi alınabilir. tıklayınız.


06.04.2023 PLANLI BAKIM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN DUYURU

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 07.04.2023 Cuma günü saat 18:00 ile 09.04.2023 Pazar günü 24:00 saatleri arasında Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında; İnternet Vergi Dairesi ekranlarında bulunan KDV İade İşlemleri ana başlığı altında yer alan;

- KDV İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri
- KDV İadesi Talebi Girişi
- KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme
- İadem Nerede?
- KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları
- KDV İstisna Belgesi İşlemleri

menülerinde hizmet verilemeyecektir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu menüler hizmet vermeye devam edecektir. Duyurulur.


Planlı Bakım Çalışması Yapılması Hakkında

17.02.2023 Cuma günü saat 20:00 ile 19.02.2023 Pazar günü saat 23:59 arasında yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle İnteraktif ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan hizmetlerin bir kısmında aksamalar yaşanabilecektir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu uygulamalar sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Önemle duyurulur.

01.02.2023 Konaklama Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlere (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) ilişkin olmak üzere verginin konusuna giren hizmetleri sunanlar tarafından verilecek Konaklama Vergisi Beyannamesi; Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Beyannamenin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için tıklayınız.


20.01.2023 KDV İADE TALEPLERİNE AİT LİSTELER HAKKINDA DUYURU

İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


SİSTEM GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Elektronik Beyanname Sisteminde yapılacak yıl sonu çalışmaları nedeniyle 31 Aralık 2022 Cumartesi saat 23.55 ila 1 Ocak 2023 Pazar saat 00:30 arasında İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15.11.2022 KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi veri tabanında yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 15 Kasım 2022 Salı günü 23.00 – 23.59 saatleri arasında İnternet Vergi Dairesi ve e-Beyanname Sistemi üzerinden Kurum Geçici Vergi Beyannamesi gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27.08.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Başkanlığımız bilişim sistemlerinde yapılacak bakım, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 27/08/2022 Cumartesi günü Saat 18.00'de "sistemlerimizde erişim kesintisi" yaşanacaktır.

Sistemlerimize erişimin, 28/08/2022 Pazar günü Saat 06.30'da açılması planlanmaktadır.

Duyurulur.

29.06.2022 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Kodu) Liste Girişlerine Yönelik Duyuru

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade başlığı kapsamında 338 iade kodu ile KDV iadesi talep edecek mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden elektronik ortamda iletilebilmesi için gerekli açıklamaları içeren duyuru için tıklayınız.


24.06.2022 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


15.06.2022 İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi (EK 30) Hakkında Duyuru

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü altında kullanıma açılmıştır.

İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 42 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

10.06.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19:00 ila 12 Haziran 2022 Pazar saat 22:00 arasında e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacak, ayrıca kayıt ve belge düzeni açısından da Defter Beyan Sistemi kullanılamayacaktır.

Sistemlerimizde yapılan bakım çalışması nedeniyle, bu süre içerisinde, borç bilgisi görüntüleme ve ödeme işlemlerinde de zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.06.2022 KDV İade Taleplerine Ait Listelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

41 ve 42 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlere istinaden KDV İade Listelerinde güncellemeler yapılmıştır. Konuya ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.26.05.2022 Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulmasına İlişkin Önemli Duyuru

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması hakkında önemli duyuru için tıklayınız.10.03.2022 İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Faturası Listesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

10.03.2022 tarihi itibarıyla “İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” nde konut satışları ile ilgili olan “Satışı Yapılan Taşınmaza Ait” bilgiler bölümündeki; “İl/İlçe Kodu” alanı ile “UAVT Numarası” alanı kaldırılmıştır. İlgili listeye; “Tapu Kayıt Yevmiye Numarası” alanı ile “Konut Teslimi Yapılan Kişi/Kurum” alanı eklenmiştir. Detaylı açıklamalara yönelik Kılavuz ektedir.17.12.2021 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim Formu) Doldurulmasına İlişkin Önemli Duyuru

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim Formu) doldurulması esnasında çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli duyuru için tıklayınız.16.08.2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler Tarafından Verilebileceği Hakkında Duyuru

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler Tarafından Verilebileceği Hakkında Duyuru için tıklayınız.10.08.2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Duyuru

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş olup, bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.29.07.2021 Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca verilmesi gereken “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim” Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bildirimin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için Tıklayınız.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır. Bir önceki kılavuzda yapılan değişiklikler için kılavuzun "Teknik Kılavuzda Yapılan Değişiklikler" bölümüne bakılması gerekmektedir. Teknik Kılavuz için Tıklayınız.İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” Alanları Eklenmiştir.

05.05.2021 Tarihi itibarıyla İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” alanları eklenmiştir. Bu alanların doldurulması zorunlu olup konuya ilişkin detaylı açıklamalar kılavuzda yer almaktadır. Liste girişlerinde hata alan kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizledikten sonra tekrar giriş yapmaları gerekmektedir.GEKSİS Kontrol Raporu Oluşma Kriterleri Sorgulama Ekranına İlişkin Duyuru

15/02/2021 tarihi itibariyle, Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri – Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme Bölümüne; “GEKSİS Kontrol Raporu Oluşma Kriterleri Sorgulama” ekranı eklenmiştir. Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi talep edilen dönemlere ait kontrol raporlarının oluşmaması halinde, kontrol raporunun oluşmama sebebi bu ekran üzerinden görülebilecektir.20.01.2020 Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru için tıklayınız.19.01.2021 Değerli Konut Vergisi Beyannameleri

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların beyanına ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulama usul ve esasları 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, elektronik ortamda bizzat mükellefi tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecektir.Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Duyuru

Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında yer alan “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”, 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar gereğince, "İnternet Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açılmıştır. Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.KDV İadesi Kontrol Raporu Oluşma Kriterleri Sorgulama Hakkında Duyuru

19/08/2020 tarihi itibariyle, KDV İade İşlemleri – KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme Bölümüne; “KDV İadesi Kontrol Raporu Oluşma Kriterleri Sorgulama” ekranı eklenmiştir. KDV İadesi talep edilen dönemlere ait kontrol raporlarının oluşmaması halinde, kontrol raporunun oluşmama sebebi bu ekran üzerinden görülebilecek ve konu ile ilgili kılavuza ulaşılabilecektir.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır. Bir önceki kılavuzda yapılan değişiklikler için kılavuzun "Teknik Kılavuzda Yapılan Değişiklikler" bölümüne bakılması gerekmektedir. Teknik Kılavuz için Tıklayınız.KDV İade Taleplerine Ait Listeler Hakkında Duyuru

"İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu" güncellenmiştir.İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine Sütun Eklenmesi Hakkında Duyuru

İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine Sütun Eklenmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.301/Mal İhracatı İstinasına İlişkin Düzenlenecek e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları Hakkında Duyuru

301/Mal İhracatı İstinasına İlişkin Düzenlenecek e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları Hakkında Duyuru için Tıklayınız.e-YMM TASDİK RAPORLARININ BAŞKA KURUM VEYA KURULUŞLARA İBRAZ EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

e-YMM Tasdik Raporlarının Başka Kurum veya Kuruluşlara İbraz Edilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.KDV İade Taleplerine Ait Listeler Hakkında Duyuru

"İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu" güncellenmiştir.796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Duyuru;

27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci Maddesi kapsamında; ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile yürürlüğe konulan "İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimlerine İlişkin İade" taleplerine ait iade listelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesine imkan sağlayan liste giriş ekranları, Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır. Söz konusu iade taleplerinde kullanılacak liste formatlarına erişmek için tıklayınız.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru

KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru için Tıklayınız.KDV İade Listelerinden İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi Excel Formatında Yapılan Değişiklikle İlgili Duyuru

İnternet Vergi Dairesi'nde KDV iade listelerinden “İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi” excel formatında yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerin iade taleplerinde yeni liste formatını indirerek bu yeni formata göre sisteme yükleme yapması gerekmektedir.Önemli Duyuru

Değerli mükellefimiz, Kurumumuzca yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında "Borç sorgulama ve ödeme" işlemleri menüsü İnteraktif Vergi Dairesine taşınmıştır. İnteraktif Vergi Dairesine www.ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Teknik Kılavuz Güncellenmiştir. e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu/Teknik Kılavuz bölümüne bakılması gerekmektedir.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Önemli Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Önemli Duyuru için Tıklayınız.Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru

Hasılat esaslı vergilendirme usulü talebi için dilekçe İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr)'nde uygulamaya açılmıştır. Katma Değer Vergisinde hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmek isteyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine elden dilekçe ile başvurabileceği gibi, Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da mükellefiyet talep edebilirler.KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade

24 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden Katma Değer Vergisi iade talep dilekçelerine "Ön Kontrol Raporu İle Nakden İade (%50)" seçeneği eklenmiştir.GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

14.11.2018 tarihi itibariyle, Kurumsal Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi(KEYS) kullanan vergi daireleri tarafından, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere Gelir/Kurumlar Vergisi İadelerine ilişkin yazılan eksiklik yazılarına cevaben yazılacak olan yazıların İnternet Vergi Dairesi üzerinden yazılması gerekmektedir. Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler bu ekrana; İnternet Vergi Dairesi/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri/ Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi Eksiklik Cevap Yazıları bölümünden ulaşabileceklerdir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru;

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca, beyannamenin Türkiye genelinde uygulanmaya başlanması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.KDV İade talebi liste girişlerinin Google Chrome tarayıcısından gönderilmesi

KDV iade talebi liste girişleri için kullanılmakta olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd(İnternet Explorer tarayıcısı ) adresi 01.08.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. KDV İade talebi liste girişleri Google Chrome tarayıcısı kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET VD. ARACILIĞI İLE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; mükelleflerin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik Gelir/Kurumlar Vergisi iade talepleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapılacaktır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi" başlıklı Mükerrer 121. Madde kapsamında mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına 21.06.2018 tarihinde açılmıştır.Bu doğrultuda güncellenen Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.13.07.2018 - ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki ÖTV İade Listelerinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru;

03/04/2018 tarih ve 23 No.lu ÖTV Sirküleri ile İade listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu, İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimlerinden Kaynaklanan İadeler için 01.05.2018 tarihi itibarıyla, Aerosol Üretiminde Kullanılmış LPG Teslimlerinden Kaynaklı İadeler, Otobiodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimlerinden Kaynaklı İadeler ve ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimlerinden Kaynaklı İadeler için ise 01/07/2018 tarihi itibarıyla başlamış olup, söz konusu liste giriş ekranları Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır.09.07.2018 - 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk.;

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.DUYURU : 3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre KDV İstisna Belgeleri

3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre EK:27 ve EK:28 KDV İstisna Belgeleri başvurusu Diğer Dilekçe ve Talepler altındaki KDV İstisna Belgeleri ekranında kullanıma açılmıştır. İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 18 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de açıklanmıştır.21.06.2018 - GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi" başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1 A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi ekranlarında mükelleflerin kullanımına açılmıştır.KDV İADE EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA
(KDV İADESİ TALEP EDEN MÜKELLEFLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKATİNE)


Mükelleflerin/YMM lerin, internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını, sistem üzerinden tarih/sayı almış bir şekilde gönderebilmeleri için gerekli olan E-İmza zorunluluğu, 213 sayılı VUK mükerrer 257/1-4 md ile 18.06.2018 tarihinde kaldırılmıştır. KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları şifre kullanılmak suretiyle elektronik olarak onaylanıp gönderilebilecektir.DUYURU : EK:26 - Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Su, Kanalizasyon, Arıtma, Doğalgaz, Elektrik, Haberleşme Tesisleri İle Yol Yapımına Ve Küçük Sanayi Sitelerindeki İşyerlerinin İnşasına İlişkin KDV İstisna Belgesi

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, yapaılacak“EK:26 - Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Su, Kanalizasyon, Arıtma, Doğalgaz, Elektrik, Haberleşme Tesisleri İle Yol Yapımına Ve Küçük Sanayi Sitelerindeki İşyerlerinin İnşasına İlişkin KDV İstisna Belgesi” başvurusu, Başkanlığımız yeni İnternet Vergi Dairesi sitesinde, Diğer Dilekçe ve Talepler altındaki KDV İstisna Belgeleri ekranında kullanıma açılmıştır. İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.11.04.2018 - TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPILAN DEFTER BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HK.

Başkanlığımızın (https://intvd.gib.gov.tr) ekranlarından “ E- Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgileri Girişi” alanından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki ekranından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işlemi, Nisan ayı içerisinde yapılacak düzenlemeden sonra yapılabilecektir.Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru;

Malmüdürlüğü mükelleflerinin verecekleri KDV1 Beyannamesinde iade edilecek tutar bulunması halinde, “sadece ilgili vergilendirme dönemi için KDV mükellefiyetleri Başkanlığımız tarafından belirlenen yetkili vergi dairesine sistem tarafından otomatik olarak taşınacak ve ilgili beyanname bu vergi dairesine verilmiş kabul edilecektir.” İlgili dönem için mükelleflerin iade işlemleri yetkili vergi dairesi müdürlüğü tarafından gerçekleştireceğinden, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan KDV iade talep dilekçelerini yetkili vergi dairesine elektronik ortamda kesinlikle göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde beyanname gönderen mükelleflerin sicil kayıtları sistem tarafından otomatik olarak düzenleneceğinden mükelleflerin sicil kaydının taşınması ile ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerinde veya Malmüdürlüklerinde herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.15.02.2018-YENİ HİZMET-İNTERNET VERGİ DAİRESİ T.C KİMLİK NUMARASI GİRİŞ EKRANLARINDAN “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” VERİLMESİ HK.;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarımız devam etmekte olup, yeni bir hizmet olarak İnternet Vergi dairesine “T.C kimlik numarası ile giriş” ekranlarından elektronik ortamda “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” verilmesi işlemine 14.02.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. Mükellefler İnternet vergi dairesinin (https://intvrg.gib.gov.tr) adresinden T.C kimlik bilgileri ile giriş yaparak “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısını), Mükellef İşlemleri / Borcu yoktur - Mükellefiyet Yazısı / Borcu Yoktur Yazısı Talebi veya Mükellefiyet Yazısı talebi menülerini takip ederek elektronik ortamda bu belgeleri almaları imkanı sağlanmıştır. Diğer taraftan mükellefler istemeleri halinde farklı tarihlerde yaptıkları başvuru sonucunda onaylanan belgelerinin bir örneğini aynı menü adımlarını takip ederek “Daha Önceden Talep Ettiğiniz Dilekçeler” alanından almaları mümkün bulunmaktadır.07.02.2018 - Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru;

Tahsilat Genel Tebliğine (9 nolu) istinaden düzenlenen 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ve diğer nedenler kapsamında Başkanlığımızdan alınan (İnternet Vergi Dairesi veya Vergi Dairelerinden) Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgelerde (Borcu Yoktur Yazısı) 07.02.2018 tarihi itibariyle güncelleme yapılmıştır. İlgili kanun kapsamında elektronik ortamda alınan borcu yoktur yazılarının doğruluğu.https://intvrg.gib.gov.tr adresinden T.C. kimlik bilgileri veya kullanıcı kodu ile giriş yapılarak “Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri” altında “Dilekçe Sorgulama” menüsünden, dilekçe numarası ve vergi kimlik numarası bilgileri ile kontrol edilebilir.ÖNEMLİ DUYURU!

Mükelleflerimiz, KDV İade Talebi Girişlerini bir önceki sürüm olan intvd.gib.gov.tr adresinden de yapmaya devam edebileceklerdir.KDV İade Liste Girişlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

KDV İadesi Talebi Girişlerinin “Diğer Dilekçe ve Talepler” bölümündeki KDV İadesi Talebi Girişi menüsünden yapılması esnasında sorun yaşanmaması için yapılması gereken işlemler için tıklayınız.19.01.2018- KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Tarayıcısı aracılığı ile yapılması

19.01.2018 tarihinden itibaren KDV İadesi Talebi Girişi menüsü İnternet Vergi Dairesinin bir önceki sürümü olan intvd.gib.gov.tr adresinden kaldırılmıştır. KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome tarayıcısı kullanılarak intvrg.gib.gov.tr adresinde yer alan “Diğer Dilekçe ve Talepler” bölümündeki KDV İadesi Talebi Girişi menüsünden yapılması gerekmektedir.06.11.2017- E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet: İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü hk:

Başkanlığımız tarafından, meslek mensubu ve mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda, zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerde ihtirazı kayıt nedeninin beyanname çıktısı üzerine yazdırılması sağlanmıştır. Önceki dönemlerde ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerin çıktılarının tekrar alınması durumunda ihtirazı kayıt nedeni beyanname üzerindeki yeni tanımlanan alanda görülebilecektir.KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA DUYURU

01.11.2017 tarihi itibariyle, Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben KDV İadesi hakkında yazılan eksiklik yazılarına cevaben İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, belge türü seçeneğine yeni kodlar eklenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER

KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin; İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları ve İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Devamı için tıklayınız.ÖNEMLİ DUYURU - İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Konulan Yeni Hizmetlerimiz

Sayın mükelleflerimiz mükellef memnuniyetini arttırmak amacı ile internet vergi dairemiz üzerinden intvd ( gib.gov.tr / internet vd. / kullanıcı girişi / Mükellef İşlemleri ) bölümünde hakkınızdaki
1. E-Haciz Bilgileri Sorgulama ve
2. Muhasebe bölümünüz tarafından veya muhasebeciniz tarafından verilen beyannamelerinizi pdf ortamında görme imkanı sağlanmıştır.KDV İADE EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ E-İMZALANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA (MÜKELLEFLER/YMM’ler DİKKATİNE)

03.07.2017 tarihi itibariyle elektronik imzaya sahip mükelleflere/YMM’lere internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını ve eklerini, e-imzalamaları durumunda, sistem üzerinden otomatik olarak tarih/sayı almış bir şekilde Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerine gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız. Konuya ilişkin her türlü soru ve önerileri VİMER 444 0 189 numaralı telefona iletebilirsiniz.03.04.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru:

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim(Ek-8)’in gönderilmesine ilişkin süre 02.05.2017 Salı günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.10.03.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru:

EK8 Bildiriminin vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellefler/işverenlerce, gönderilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimleri,evlerinde hizmetçi çalıştıranlar gibi vergi kesintisi yapmayanların EK8 göndermelerine gerek bulunmamaktadır.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; mükelleflerin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik Gelir/Kurumlar Vergisi iade talepleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapılacaktır.
Kazançları ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olup 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükellefler isterlerse, standart 1A - Gelir / Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vererek ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunabileceklerdir.
01 Mart 2017 tarihinde güncellenen Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.30.11.2016 - KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

30.11.2016 tarihi itibariyle, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben yazılan KDV İadesi eksiklik yazılarına, İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, karakter sayısı sınırlı olduğundan ve kopyala-yapıştır yapılamadığından detaylı açıklamalar için “Belge ekle” menüsü eklenmiştir. Konu ile ilgili detaylı açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.01.09.2016 - KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

01.09.2016 tarihi itibariyle vergi dairelerinde E-Tebligat kapsamına giren mükellefler ile E-Tebligat kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirlere gönderilen KDV İade taleplerine ilişkin eksiklik yazıları E-Tebligat ile gönderilmeye başlanacaktır. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ve kılavuza ulaşmak için tıklayınız.15.08.2016 - KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA DUYURU (Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mükelleflerin Dikkatine)

Vergi dairesi tarafından YMM'lere hitaben sistem üzerinden yazılan KDV İadelerine ilişkin eksiklik yazılarına, YMM'nin internet vergi dairesi ekranından cevap verebilmesi için internet vergi dairesine kendi şifresi ile giriş yapması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi şifresini herhangi bir vergi dairesinin sicil servisinden "Diğer Mükellef Grubu" bölümünden alabilirler. Ayrıca; internet vergi dairesine T.C kimlik numarası ile giriş yapıp işlem yapabilirler. Detaylı açıklamalar için tıklayınız.E- Beyannamede Yeni Bir Hizmet;

Sayın meslek mensupları ve mükelleflerimiz, 01.Temmuz.2016 tarihinde açılacak olan Ankara ve Anadolu İhtisas Vergi Dairelerine 2016/Haziran Döneminden itibaren KDV1 ve KDV2 Beyannamesi verecek Mükelleflerin listesi Mesajlar Kulakçığında yayınlanmıştır. Mesajlar kulakçığında Meslek mensupları Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yaptığı mükelleflerinden kimlerin KDV1 ve KDV2 beyannamelerini hangi yeni vergi dairelerinden birine vereceği bilgisini görmesi mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi ve yardım 444 0 189 ve 444 0 435 numaralı çağrı merkezlerinden alınabilir.28.06.2016 - KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA DUYURU

28.06.2016 tarihi itibariyle, vergi daireleri/malmüdürlüklerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben KDV İadesi hakkında yazılan eksiklik yazılarına cevaben İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, ilgi kurulması gereken evrak bilgilerine ilişkin güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.13.06.2016 - KDV İADESİ TALEP EDEN MÜKELLEFLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKATİNE

10.06.2016 tarihi itibariyle vergi daireleri/malmüdürlükleri tarafından sistem üzerinden 511 evrak kodunda Yeminli Mali Müşavirlere yazılan eksiklik yazıları bilgi amaçlı olarak KDV İade talebinde bulunan mükelleflere de otomatik olarak gönderilecektir. Mükellefler bu yazıları İnternet Vergi Dairesi üzerinden görebilecekler ancak; cevap yazısı hazırlayamayacaklardır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere 456 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği gereğince e-tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.21.03.2016 - GELİR/KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ (GEKSİS) HAKKINDA DUYURU

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri gereğince yürürlüğe giren Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında mükellefler tarafından en çok sorulan sorular ve hazırlanan cevaplara ulaşmak için tıklayınız.25.02.2016 - KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

22.02.2016 tarihi itibariyle, Kurumsal Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi(KEYS) kullanan vergi dairelerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere KDV İadelerine ilişkin yazılan eksiklik yazılarına cevaben yazılacak olan yazılar İnternet Vergi Dairesinden yazılacaktır. Bu ekrana mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler ; İnternet Vergi Dairesi/İade Talep Dilekçeleri/KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları bölümünden ulaşabileceklerdir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.02.02.2016 - Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.02.02.2016 - ÖTV-I Beyanname Değişikliği

4760 Sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki vergisi yüksek malın, aynı cetveldeki vergisi daha düşük başka bir malın imalinde kullandığının beyan edilmesi durumunda, imalatta kullanılan malla ilgili vergilerin mükellefinden tahsil edilememesi halinde, 213 sayılı V.U.K.nun 11. maddesine istinaden, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/Ç-4) bölümü kapsamında, bu vergiler indirim beyan edenden aranacaktır. Beyannameye buna ilişkin uyarı mesajı eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı yenileyiniz.02.02.2016 - 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINA ÖNEMLİ DUYURU

3568 sayılı Kanuna göre Yetki almış meslek mensupları Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi imzaladığı Gerçek kişi veya Tüzel Kurumlara ait Muhtasar beyannamesini (Muh, Muh30 ve Muhgvk281) doldurulması sırasında, mükelleflerinin şube kodu ile bu şubenin faaliyet kodunu mesajlar kulakçığından görmesi mümkün olup, beyannamelerin bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.02.02.2016 - ÖNEMLİ DUYURU

3568 sayılı kanun Kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları mükellefleri ile yapmış oldukları Aracılık/Sorumluluk sözleşmesi gereği, mükelleflerine ait beyanname/bildirimleri göndermektedirler. Ancak, muhtasar beyannamelerde bazı meslek mensupları tevkifata tabi ödemelere ait bildirimde sürekli tevkifat yapılan kişinin Vergi Kimlik veya T.C Kimlik Numarası yerine “1111111111” rakamlarını yazdıkları tespit edilmiştir. Mükelleflerimize Beyanname ve eklerinde bildirimde bulundukları bilgilerin doğru beyan edilmesine dikkat etmeleri gerektiğini Başkanlığımız olarak hatırlatırız.02.02.2016 - (MUH,MUH30 ve MUH GVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden (2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.02.02.2016 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.19.01.2016 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamesi Değişikliği

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde 01.01.2016 DÖNEMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. XML yapısı buraya tıklayarak E-Beyanname hazırlama kılavuzuna ulaşılabilir.06.01.2016 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinin EKLER kısmındaki İndirimler (Aynı listedeki Malın İmalatta Kullanılması) bölümünde değişiklik yapılarak merkez kontrolü konulmuştur. ÖTV mükellefiyeti olmayan kişilerden alınan malların indirim konusu yapılması durumunda beyannamenin sistemde onaylanmasına izin verilmeyecektir.06.01.2016 - DEFTER BİLGİ GİRİŞLERİ HAKKINDA DUYURU

3568 sayılı kanun kapsamında çalışan meslek mensuplarının, sözleşme imzaladığı mükelleflerine ait 2016 Takvim yılı kanuni defter bilgi girişlerini yapmaları gerekmektedir.27.10.2015 - KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN (ÖZET RAPOR) İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDV İadesi Kontrol Raporlarının (Özet Rapor), İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tarafından görüntülenmesi uygulamasına 27.10.2015 tarihi itibariyle başlanılmıştır. 01.07.2015 tarihinden sonra oluşan tüm KDV İadesi Kontrol Raporları vergi daireleri tarafından elektronik ortamda gönderilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi / Diğer Dilekçe ve Talepler / KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme (Yeni) / KDV İade Kontrol Raporu (Özet) Görüntüleme menüsünden görüntülenebilecektir. Söz konusu ekran görüntüsü için tıklayınız.01.07.2015 - Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.01.07.2015 - Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.01.07.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.01.07.2015 - ARACILIK SÖZLEŞMESİ DUYURUSU

Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname/bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir.01.07.2015 - İSTİSNA TALEPLERİ YAZISI

3996 Sayılı kanuna göre YAP-İŞLET-DEVRET veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisna talep yazısı talepleri 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır.01.07.2015 - MUH9213 BEYANNAMESİ

Genel Bütçeye Tabi kurum ve/veya kuruluşların, Genel Bütçe kapsamı dışında yaptıkları Stopajlar için verilebilecek beyannamedir. Daha önceden Vergi Dairelerine Kağıt ortamında verilen bu beyanname 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.05.05.2015 - ÖTV1 Beyannameleri Değişikliği

Nisan 2015/2 dönemi için ÖTV1 beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 30.03.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen KURUM GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014 dönemi için Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2015 - ÖTV1 ve ÖTV6 Beyannameleri Değişikliği

Mart 2015 dönemi için OTV1 ve ÖTV6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin; aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü faaliyet alanındaki şubeleri için Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şubesi için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname verebilmelerine imkân veren program 01.04.2015 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu şekilde elektronik ortamda muhtasar beyanname verecek mükelleflerimiz Özel Onaydan şube adresini seçerek her şube için ayrı muhtasar beyannamesi verebilirler.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflere, her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermelerine imkan veren program 01.04.2015 tarihinde kullanıma açıldığından 01.04.2015 tarihinden önce elden Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne verilen beyannamelerin Düzeltme Beyannameleri ilgili Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne elden verilecektir. 01.04.2015 tarihinden sonra elektronik ortamda verilmesi gereken bu beyannamelerin kağıt ortamında verilmesi halinde mükelleflerimize VUK.nun mük.355 maddesi kapsamında ceza kesileceği tabiidir.01.03.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler,28.02.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.01.03.2015 - Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2014 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçinbölümünden Beyanname Düzenleme programını bilgisayarlarına indirip kurmaları gerekmektedir.Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılması gerekmektedir.01.03.2015 - Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2014 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2015 - Şubat 2015 Dönemi ÖTV3B Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2015 dönemi için OTV3B Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV3B beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan İşyeri kodu (Şube Numarası) bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr "(Kullanıcı Kodu; Parola,Şifre ile)" Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama alanından ulaşılması gerekmektedir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.05.02.2015 - Duyuru

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri'nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi dairesine dönüştürülecek olması nedeniyle, bu vergi dairelerine kayıtlı mükellefler 05.02.2015 tarihi saat:23.59'dan, 09.02.2015 tarihi saat:08.00'e kadar e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden işlem yapamayacaklardır.

Yukarıda sayılan vergi dairelerine bağlı mükelleflerimizin mağduriyet yaşamamaları için acil işlemlerini 05.02.2015 tarihi saat:23.59'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.03.02.2015 - Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1 beyannamesinde dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.01.01.2015 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV 1 beyannamesinin "Tecil ve Tevkifat" kulakçığındaki "Tevkifat" tablosunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle mükelleflerimizin güncel "Beyanname Düzenleme Programı"'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi Değişiklikleri

KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 no.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 no.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.04.12.2014 - Duyuru

Başkanlığımız Bilişim sistemleri elektrik altyapısında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle (İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname, e-fatura ) 05.12.2014 tarihi saat 19:00 ile 08.12.2014 tarihi saat 07:00 arasında hizmet veremeyecektir. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.26.11.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI (KANUNİ SÜRESİNDE VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ DİKKATE ALINMAKTADIR) VE ÖZEL HESAP DÖNEMİ BEYANNAMESİNİ VERMEK isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.17.11.2014 - Beyanname Değişiklikleri Duyurusu

Muhtasar Beyannamesi MUH ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. (Tevkifata ilişkin damga vergisi satırına bilgi girilmiş ise girilen miktarın dağılımı "Vergiye Tabi İşlemler" kısmında 301, 302 ve 303 tür koduna yapılması gerekmektedir.) Bu beyannameleri verecek mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.11.2014 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar uyarınca, 1 No.lu ÖTV Beyannamesinin "Ekler" Bölümüne "2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" tabloları eklenmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.11.2014 - KDV 1 Beyannamesi Değişikliği

KDV 1 Beyannamesinde İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler kulakçığında, "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda yer alan 406 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İADE)" ifadesi "YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde ve 439 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILLIK)" ifadesi "YILLIK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.25.09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.25 .09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI" NEDENİYLE VERİLECEK OLAN KURUM GECICI BEYANNAMELERİ HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARHAKKINDA BEYANI NEDENİYLE 2014 YILI 1-2. DÖNEMLERE AİT KURUM GECICI DÜZELTME BEYANNAMESİ vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.02.06.2014 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Kapsamında (KDV1;KDV2;KDV9015) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV 1 Beyannamesinde Tevkifattan İndirimler bölümüne "E.P.D.K Madeni Yağ Lisans Bilgileri" tablosu eklenmiştir. Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV6 Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesinde "Sanayi Sicil Belgesi" ile ilgili ayrı bir kulakçık oluşturulmuştur. Buna göre Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.08.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV6 ( Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi )

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesi uygulamaya konulmuştur.

Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.05.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile 38.11. G.T.İ.P. numaralı mal teslimleri için tevkifat uygulamasına geçilmesi nedeniyle ÖTV 1 Beyannamesinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.Diğer taraftan ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi gereğince ÖTV'ye tabi malları ithal ederek bu mallardan yine ÖTV'ye tabi malları üreten imalatçılar için beyannamenin "ithalata ilişkin bilgiler" eki güncellenmiştir.Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.02.05.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.07.04.2014 Elektrik Üretim Lisans Harç Bildirimi

492 Sayılı Harçlar Kanununa eklenen Elektrik Üretimi Lisans Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2014 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2014 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2014/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2014 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2013 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2014 E-Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

1 . Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.04.2013 tarihine kadar 2013 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

2. Meslek mensupları Aracılık /Sorumluluk Sözleşmesi imzalamış oldukları mükelleflerinin, bu güne kadar girmemiş oldukları defterlere ait "GİRİLMEYEN DEFTER BİLGİLERİNİN" sayılarını görebileceklerdir. VUK 277 Madde kapsamında Başkanlığımızca istenilen bilgiler biran önce girilmelidir. Bu bilgiler günlük olarak takip edilecektir.01.03.2014 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2013 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.01.03.2014 Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2013 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.01.03.2014 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2013 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.16.02.2014 Şubat 2014 Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2014 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği değişiklikler yapılması nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.03.02.2014 GENEL DUYURU

Sayın Mükelleflerimiz Gelir Geçici veya Kurum Geçici Beyannamesinde Fatura Bilgileri Ekinin doldurulması sırasında E-Fatura ile kesilen fatura bilgilerini yazmayacaksınız.02.02.2014 Basit Usul Beyannamesi Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiştir. Basit Usul Beyannamesi verecek mükelleflerin BDP programını yeniden indirip kurmaları gerekmektedir. Basit usul beyannameye ilişkin kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.16.01.2014 Noter Bildirim Beyanname Değişiklikleri

Noter Harç Bildiriminde Ocak 2014 Dönemi Bildirimlerinden başlamak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu Bildirimi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.01.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Damga Vergisi Beyannamesi, Gelir Gecici Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.11.2013 DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu gereği (Ek-1) sayılı liste Beyannamemize eklenmiştir. Damga Vergisi Beyannamesi verecek mükelleflerimizin değişiklik içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.11.10.2013 SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ

13 Ekim 2013 Saat 18:00 den itibaren 19 Ekim 2013 Saat 08:30 kadar 444 0 435 numaradan hizmet veren e-Beyanname Çağrı Merkezimiz hizmet veremeyecektir.

Tüm Mükelleflerimizin Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar dileriz.11.10.2013 HARICI YAZILIMLARLA E-BEYANNAME GÖNDEREN MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE

E-beyanname sisteminde şifrelenmiş TOKEN kullanımına geçilecektir. E-beyanname web sitesine çağrı göndererek sistemi kullanan uygulamalar sistemden aldıkları TOKEN'ı bütün aşamalarda aynı şekilde sisteme geri vermelidir. TOKEN üzerinde herhangi bir işlem (URLEncode / URLDecodevs) yapılmamalıdır. Logout işleminde de sistemden alınan TOKEN kullanılmalıdır.

Bu nedenle yaşayacağınız sıkıntılar için yazılım firmanızla görüşmeniz gerekir.SM,SMMM/ YMM ODALARININ DİKKATİNE

Bilindiği gibi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 41.Maddeinde öngörülen "Odalar, her yılsonu itibariyle mevcut üyelerine ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler." Hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımız bu hizmeti yapmak zorunda olan Odalara yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve Teknolojinin imkanlarını odaların hizmetine sunmak amacıyla İnternet Vergi Dairemizden/ Meslek Mensuplarına ait Bilgileri girmeleri için programı hizmete açmıştır.

İnternet Vergi Dairesi /Bilgi Giriş /Meslek Mensupları Bilgi girişi ile bu hizmet uygulamaya açılmıştır.01.09.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUHGVK281)

Gelir Vergisi Kanunu 281 no.lu Genel Tebliğ gereği Muhtasar Beyanname veren Bankaların verdiği (MUHGVK281) beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.Ba-Bs BİLDİRİM FORMLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Uyarı mesajlarına rağmen bildirimlerinde hatalı vergi kimlik/T.C. Kimlik numarası bulunan ve/veya geçmiş dönemlerde terk etmiş mükelleflerden alım yaptığını bildiren mükellefler, haklarında işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları vergi dairelerine sevk edileceklerdir.MERKEZİ BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİNE KAYITLI OLAN BANKALAR İÇİN DUYURU

SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİNE İSTİNADEN MUHTASAR BEYANNAMENİZ BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULUP TEK TAHAKKUK KESİLMEKTEDİR.

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİ E-BEYANNAME ÜZERİNDEN ÖDEMELER KULAKÇIĞI OLMADAN VERECEKSİNİZ. TAHAKKUK FİŞİ ALIMINDAN SONRA;

BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇERİSİNDE ŞUBE BAZINDA ÖDEMELER KULAKÇIĞINA YAZILACAK BİLGİLER BTRANS ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ PROGRAMLARI GÜNCELLEME ADINA YAZILAN XSD 'YE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ TÜM SORUNLAR İÇİN 444 0 435 TELEFON NUMARASINDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.16.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi ÖTV1Beyannamesi Değişikliği

Ağustos 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.12.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi 1 No.lu ÖTV Beyannamesi Hakkında

1 No.lu ÖTV beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik yapılacaktır. İlgili beyannamenin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan rehber için tıklayınız.2013 İkinci Üç Aylık Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Hakkında

05.08.2013 tarih ve 90 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14.08.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken Nisan- Mayıs- Haziran 2013 dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve 17.08.2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19.08.2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.17.06.2013 Haziran 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Haziran 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin GTIP numaralarının değişmesi nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.11.06.2013 Yurtdışındaki Bazı Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85. Maddesi Kapsamında Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara ilişkin beyanname vermek isteyen Mükellefler, Bankalar veya Aracı Kurumlar e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir.01.05.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUH; MUHGVK281)

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır. Adres kodu bilinmiyorsa; Ocak, Şubat, Mart ,Nisan, Mayıs, Haziran dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılacaktır.05.04.2013 Harç Bildirimi

67 No.lu Harçlar Genel Tebliği Kapsamında Denetim Yetkilendirme Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Bu bildirimi, Tebliğ kapsamındaki Kurumlar Vergisi Mükellefleri gönderecekler, Tebliğ kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri göndermeyeceklerdir.01.04.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1; KDV2; KDV9015)

2013 Mart Dönemine ait KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

2013 Mart Dönemine ait Muhtasar (Gelir Stopaj) Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ekler kısmındaki (4691 Eki) yönetici firma kodu alanına bu ay için bilinmiyorsa 10 karakter 1 yazılabilir.01.04.2013 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2013/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.01.04.2013 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2013/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesine gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.01.04.2013 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2012 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2013 E- Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.03.2013 tarihine kadar 2012 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

Ayrıca 117 ve 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğler gereği KDV iadesi talep edecek Mükelleflerimiz için verilen KDV1 beyannamesinde işlem türü kodu hatalı ise o mükelleflerimizin beyannamelerindeki hata GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında gösterilmektedir. Hatalı olan beyannamelerin düzeltilmesi için DÜZELTME BEYANNAMESİ verilmesi gerekmektedir.01.04.2013 Beyanname Arama Kriteri

18.03.2013 tarihinden itibaren gerek arşiv gerekse güncel kısımda beyanname arama kriteri, Başlangıç ve Bitiş yılı aynı olmak üzere değiştirilmiştir.

Başlangıç/Bitiş tarihi:

Örnek-1: 01.01.2010/31.12.2010 (Tam 1 yıl)
Örnek-2: 01.01.2010/31.01.2010 (Tam 1 ay)
Örnek-3: 22.02.2010/31.03.2010

gibi sorgulama yapılabilir.05.03.2013 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2012 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.01.03.2013 Gayri Menkul Sermaye İradı

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2012 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.01.03.2013 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2012 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2013 Şubat Dönemine ait KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır Adres kodu bilinmiyorsa Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılabilecektir. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.16.02.2013 Şubat 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Şubat 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. İlgili beyanname rehberi için tıklayınız.14.02.2013 2013 Ocak Dönemi OTV3B BEYANNAMESİ

OTV3B Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, Ocak 2013 dönemi ve sonrası için gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.02.2013 MUHTASAR BEYANNAME Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx. Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.) Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak boş geçmeleri mümkündür. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT : Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (İŞYERİNİN ADRES KODU YAZILACAKTIR. İŞYERİ SAHİBİNİN DEĞİL)01.02.2013 KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ Değişikliği

31/12/2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5.3.3. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye?de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler" başlıklı bölümünde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Formu yada Sağlık Hizmetlerine İlişkin Formu kurum Geçici Beyannamesinin ekinde doldurmaları gerekmektedir.

01.02.2013 BASİT USUL BEYANNAMESİ Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, ilgili kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.01.02.2013 VERGİ LEVHASI Duyurusu

Gerçek kişilerde; ticaret sicilden alınmış olan "Ticaret Unvanı" vergi dairesi tarafından sicil girişi yapılmış olsa dahi vergi levhasında yer almamakta idi. Vergi levhası oluşturan programda değişiklik yapılarak 01.02.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu tarihten sonra oluşturulacak vergi levhalarında vergi dairesi sicil kaydındaki "Ticaret Unvanı" yer alacaktır. Oluşturulan vergi levhasında mükellefin "Ticaret Unvanı" nın olmaması durumunda vergi dairesince söz konusu bilgi girilmemiş olabilir. Bu durumda mükelleflerin vergi dairesine müracaatta bulunarak mükellef dosyasından varsa ticaret sicilden alınan ticaret unvanı girişini yaptırmaları gerekir. Ayrıca daha önce hatalı girişi yapılan ticaret unvanları da yine vergi dairesince sicil kayıtlarından düzelttirilecektir.03.01.2013 Muhtasar Beyanname Duyurusu

82 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri kapsamında oluşturulan Muhtasar Beyannameler (Muh;GVK281) üzerinde Aralık 2012 döneminden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Bu Beyannamelerde "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)" bölümünde 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu işlemler bakımından uygulanmakta olan toplu olarak tek bir satırda yazma uygulaması sona erdirilmiştir. Bu itibarla, 101, 102, 103, 111, 121, 253, 254 Tür Kodlu işlemler için istenen bilgiler hesap/işlem esas alınmak üzere ayrı ayrı bildirilecektir. Dolayısıyla, bir dönem içerisinde aynı tür kodu içerisinde takip eden birden fazla hesap/işlem, tek bir satırda toplanmadan ayrı ayrı satırlarda belirtilmek üzere bildirilecektir.

Yine bu Beyannamelerde yalnızca 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu ödemeler bakımından uygulanmak üzere, "Ödeme Yapılanın" Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilinmiyorsa bu alanlara "1111111111/99999999999" ibareleri yazılacaktır. Yine, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilinmeyen kişiler bakımından aynı dönem içerisinde bir kodlu işlemle ilgili olarak birden fazla işlem yapılması durumunda, her bir işlem ayrı ayrı satırlarda ve bu kişilerin "Adı ve Soyadı (Unvanı)" alanları da mutlaka yazılmak suretiyle bildirilecektir. Ayrıca, Adres bilinmiyorsa adres alanına "Bilinmiyor" ibaresi yazılacaktır.31.12.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi (KDV1;) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.03.12.2012 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, göndermeyi sehven unuttukları beyannameleri artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir.

Bu hizmetimiz Ekim 2012 dönemi beyannamelerinden itibaren başlayacak olup; beyanname vermesinin bitimini takip eden ayın ilk haftasında açılacak ve 15 gün süre ile gösterilecektir. Bu süre içerisinde beyanname verilse bile MESAJLAR kulakçığında verilmedi olarak görülecektir.

Ayrıca, Kasım 2012 döneminden itibaren beyannamesi/beyannameleri verilmeyen mükelleflere de internet vergi dairesi şifresi ile internet vergi dairesine girdiklerinde kendileri veya muhasebecileri tarafından verilmeyen beyannameleri için bilgi verilecektir.01.12.2012 MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gelir Vergisi Kanunu 82 no.lu sirküleri gereği gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) SADECE 101, 102, 103, 111, 253, 254 ,121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları gerekmektedir. TCKN/VKN bilinmeyenler 1111111111/9999999999 yazmalarına müsaade edilecektir. Bu siciller için de aynı tür kodundan bilgiler toplanarak tek satırda yazılacaktır. Bütün mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

02.11.2012 DUYURU

Başkanlığımız sistemlerinde 4 Kasım 2012 tarihinde, saat 08:00 - 13:00 arasında bakım yapılacağından internet hizmetlerimize erişim olmayacaktır.17.10.2012 Beyanname Düzenleme Programı Güncellemesi

Tablolara Excel'den veri alınma işlemi güncellenmiştir. Bu işlemi uygulayan mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.17.10.2012 Mükellefiyet Grubu Seçimine İlişkin Duyuru

Düzeltme beyannamesi ve kanuni süresinden sonra beyanname veren mükelleflerimizin, VUK 352 ve VUK 355'e göre uygulanacak cezanın tespit edilmesi için mükellefiyet grup seçimini yaparken (1.Sınıf, 2.Sınıf) hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu seçim programlarımızda kontrol altına alınmıştır. Mükellefiyet grup seçimini yanlış seçerek vergi kaybına sebep olan mükelleflerimiz tespit edileceğinden, lütfen mükellefiyet grubunu doğru olarak seçmeye özen gösteriniz.17.10.2012 Damga Vergisi Muafiyetine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere bazı kurum ve kuruluşlara e-beyanname göndermeleri sırasında ödemeleri gereken Damga Vergisi ile ilgili muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetten faydalanma hakkı olan mükelleflerimiz Başkanlığımızca belirlenmiştir.

Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma hakkı olmasına rağmen bizim listemizde yer almayan mükelleflerimizin Damga Vergisi muafiyetinden yararlanma gerekçeleri tespit edilemediğinden, bu mükelleflerimizin e-beyanname gönderme esnasında açılacak kutucuğa "Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma gerekçelerini" belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Damga Vergisi muafiyetinden faydalandırılmayacaklardır. Başkanlığımızca Kanuni Gerekçeler değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.01.10.2012 BA-BS Bildirimleri

01.10.2012 tarihinden itibaren 418 no.lu tebliğ gereği BA-BS Bildirimlerinde değişiklik olmuştur. BA-BS Bildirimlerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.19.09.2012 Paket Kontrol İşlemleri Hakkında Duyuru

Gönderilen paketlerdeki beyannamelerin tablolarında 5.000'den fazla kayıt olması durumunda beyannamelerin kontrolü doğal olarak uzun sürebilmekte ve tarayıcı (İnternet Gezgini) programları işlemlerin bitişini beklemeden bağlantıyı koparmaktadır. Bu durumda işlem halen devam ettiği halde kullanıcılarımız işlemin yarıda kaldığını düşünerek yeniden giriş yapıp yeniden paket göndermekte ve mükerrer beyannameler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanıcılarımızın yeniden paket göndermeden bir süre bekledikten sonra paketin durumunun Kontrol Bekliyor durumundan Kontrol Edildi durumuna geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Paketlerin durumları Paket Ara seçeneğinden sorgulanabilmektedir.01.08.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

Gvk 283 no.lu Gelir vergisi Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir. Yalnızca 101, 102, 103, 111, 253, 254 tür kodlu ödemelere münhasır olmak üzere Vergi Kimlik Numarası bilinmiyorsa 1111111111 yazılabilir. Adres bilinmiyorsa adres alanına Bilinmiyor yazılacaktır.14.06.2012 Duyuru

117 No.lu Tebliğ gereği Kdv tevkifatlarında Mayıs 2012 döneminden itibaren değişiklik olmuştur. Nisan-2012 dönemine ait (eski oranlı) bilgiler Nisan dönemine ait düzeltme beyannamesi ile verilecektir.01.06.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.01.06.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Katma Değer Vergisi (KDV1;Kdv2;KDV9015) Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.01.05.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.05.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 02.05.2012 tarih ve GVK-82/2012-4 Sayılı Gelir Vergisi Sirkusu gereği Muhtasar Beyannamelerinin Ödemeler kulakçığında Tevkifat yapan kişilere ait bilgiler bölümünde değişiklik yapılmıştır.01.04.2012 2011 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2011 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 26.03.2012 tarih ve GVK-81/2012-3 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri?nde; 14.02.2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73 üncü maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal edilen karar uyarınca program değişikliği yapılmıştır.01.04.2012 Kazan Vergi Dairesi

01.04.2012 tarihinden itibaren Kazan Malmüdürlüğü; Kazan Vergi Dairesi olarak hizmet vereceğinden düzenlenecek gerek yeni gerekse eski dönemlere ait beyannamelerde Kazan Malmüdürlüğü yerine Kazan Vergi dairesi seçilecektir.01.04.2012 Gelir Geçici/Kurum Geçici Beyannameleri

01.04.2012 tarihinden itibaren Gelir Geçici ve Kurum Geçici beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.16.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Anayasa Mahkemesinin 09/02/2012 tarihinde vermiş olduğu Esas No: 2010/93 sayılı karar gereği (Yürürlüğü Durdurma) 2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Yatırım İndiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin yeniden düzenlenmiş Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermiş ve beyannamesinde Yatırım İndirimi bulunan mükelleflerimiz Düzeltme beyannamesi vereceklerdir.01.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2012 Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.15.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde yer alan il-ilçe bilgilerinde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.14.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.01.02.2012 2011 Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2011 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi'nde bir değişiklik olmadığı için Beyanname Düzenleme Programı'nın yeniden indirilmesine gerek olmadan 2010 dönemi beyannamesi kullanılabilecektir.01.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.02.2012 GVK 281 No'lu Tebliğ Kapsamında MUHGVK281 Bildirimi

03 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 281 nolu tebliğ gereği 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin olarak MUHGVK281 Bildirimi oluşturulmuştur. Bankaların düzenleyecekleri MUHGVK281 bildirimleri için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.04.01.2012 Gelir Geçici Beyanname Değişikliğine İlişkin Duyuru

Gelir Geçici Beyannamesine ek kontrollerin konulması nedeni ile Gelir Geçici beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.01.2012 2012 Yılı Damga Vergisi Miktarları

55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.12.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.15.11.2011 Özel Usulsüzlük Cezaları ile ilgili Açıklama

Bazı mükelleflerimizin beyannamelerini "Kanuni Süresinden Sonra" verirken "Mükellef Grubunu" yanlış seçtikleri görülmektedir. Bu nedenle "Mükellef Grubu" seçimi sırasında ek kontrol konulmuştur. Buna rağmen hatalı seçim yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.01.10.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.07.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

3 Aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelere işçi sayısı kontrolü konulduğundan 01.07.2011 tarihinden itibaren 3 Aylık Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.07.2011 Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 Beyanname Değişikliği

01.07.2011 tarihinden itibaren Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.07.2011 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler İçin Gerekçe Girişi

01.07.2011 tarihinden itibaren İhtirazi Kayıtla verilecek beyannameler Özel Onay aşamasında İhtirazi Kayıt Gerekçesi belirtilerek onaylanacaktır.01.06.2011 Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru

27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapıp SORGULAMALAR/ Vergi Levhası Bilgileri seçeneğinden oluşturulup görüntülenebilecek ve yazdırabilecektir.20.05.2011 6111 Sayılı Kanunun 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dahil Edilme Şekline İlişkin Duyuru

6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında, işletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin olarak yapılan beyan üzerine tahakkuk eden KDV, en erken bu tutarın ödendiği döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda kayıtlara alınan emtiaya ilişkin olarak ödenecek ve ödendiği dönem 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak KDV, beyannamenin 'Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı' tablosuna aşağıda belirtildiği şekilde dahil edilecektir.

Buna göre söz konusu Tablonun;
- "KDV Oranı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında KDV beyanında kullanılan oran (%0,5-4-10) yerine emtianın tabi olduğu asıl oran (%1-8-18),
- "KDV Tutarı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında verilen KDV beyannamesi üzerine tahakkuk eden ve ödenen KDV tutarı girilecektir.

Tablonun "Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel" alanı, yukarıda belirtilen veri girişlerine dayanılarak, beyanname programı tarafından hesaplandığından, bu alana herhangi bir tutar girişi yapılmayacaktır. Bu alanda yer alacak tutarın, stok beyanı kapsamında beyan edilen tutardan düşük olması nedeniyle mükellefler tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.01.04.2011 ÖNEMLİ Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında

Mevcut KESINMIZAN kodlu "Kesin Mizan Bildirimi", "Gelir Vergisi Mükellefleri" için ayrılmış olup, "Kurumlar Vergisi Mükellefleri" için KESINMIZANK kodlu yeni bir bildirim oluşturulmuştur. Kesin Mizan Bildiriminde bulunacak olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

XML formatında Kesin Mizan Bildirimi üreten muhasebe paket programı üreticilerinin dikkatine: Üretilen XML yapısında bir değişiklik yapılmamış ancak referans verilen XSD dosyasının adı değiştirilmiştir. Gelir Vergisi mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZAN_1.xsd dosyasının, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZANK_1.xsd dosyasının referans verilmesi gerekmektedir.

Not: Mart ayı içinde Kesin Mizan bildiriminde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerinin yeni bildirim gönderip onaylamalarına gerek bulunmamaktadır.01.04.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (STOK- KASA)

Bu kanunun 10. ve 11. Maddesinden (İşyerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine) (Kasa ve Ortaklardan alacaklar) faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2011 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2010 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2011 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerinin Tablo-1 bölümünde, Serbest Meslek Ödemelerine ait 21-22, Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine ait 31-32, Kira Ödemelerine ait 41-42 ve Zirai Mahsuller ve Hizmet Ödemelerine ait 91-92-93-94-95-96 kodlarına ilişkin ödemelerin bulunması halinde Tablo-3 (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim) bölümünün doldurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde Tablo3'deki eksikliklerin giderilmesine yönelik vergi dairenizce düzeltme beyannamesi verilmesi istenebilecektir.01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallara ilişkin 2B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallara ilişkin 3B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin 4 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.19.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi için hazırlanan programın Ücret kısmımda değişiklik yapıldığından Beyannamelerini gönderen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
Daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret kısmı dolu olan mükelleflerimiz yeni programla önceki beyanlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.18.03.2011 405 ve 407 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlülük tarihi 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu kapsamda, daha önce 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine bilgi girişi yapılan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinden/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinden sistemde "Geçerli E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi"nde yer alanlarının 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince tekrar bilgi girişi yapılmayacaktır.17.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.16.03.2011 2010 Dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.16.03.2011 Özel Tüketim Vergisi I Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin 1 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listedeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.04.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Bu kanunun 5. Maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, beyannamelerini onaylarken Özel Onay sayfasında _6111 (6111 Sayılı Kanun) Özel İşareti'ni seçerek beyannamelerine özel onay verebilirler.02.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (MATRAH ARTTIRIMI)

Bu kanunun 6.,7.,8. Maddelerinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2011 2010 Dönemi Kesin Mizan Bildirimi

V.U.K' nun 403 nolu tebliğ gereği 2010 yılına ait Kesin Mizan Bildirimi yapacak tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.28.02.2011 Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru

01.03.2011 tarihinde E-Beyanname sistemi saat 09:00 - 13:30 arasında beyanname değişiklikleri nedeniyle kapalı olacaktır.22.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 405 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 19/02/2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğ uyarınca, 01/03/2011 tarihinden itibaren E-Beyanname sisteminde sözleşme bilgisi aranacağından, meslek mensuplarının tebliğ uyarınca zorunlu bulunan bilgi girişini 15/03/2011 tarihini beklemeksizin (eğer bu tarihten önce beyanname gönderilecekse beyanname göndermeden önce) bir an önce yerine getirmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
Öte yandan, 2010 yılı içerisinde iptal/fesih edilen veya süresi biten sözleşmelerin hükmü devam etmediğinden bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır.19.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Bilgi Girişi

405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği kapsamında; aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının 340 No'lu V.U.K Genel Tebliği uyarınca müşterileriyle düzenlemiş oldukları "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri" ne ait bilgilerin girişi, İnternet Vergi Dairesi'nde BİLGİ GİRİŞİ / E-Beyanname Yetki Bilgileri bölümünde 19.02.2011 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.
Meslek mensupları, müşterileriyle düzenlemiş oldukları E-beyanname sözleşmelerine ait bilgilerin girişini yapmadıkları sürece müşterilerine ait beyannameleri/bildirimleri elektronik ortamda gönderemeyeceklerdir.07.02.2011 Kesin Mizan XML Formatı

1 Mart 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olan Kesin Mizan Bildirimi'nin XML formatına ilişkin bilgilere buradan ulaşılabilir.01.02.2011 (2010) Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2010 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.02.2011 Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri

29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamelerinin Vergi Bildirimi Bölümünün Alınan Paraların Türü Sütununa "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar" ile "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar" değişiklikleri eklenmiştir.
Ocak 2011 döneminden başlamak üzere 01.02.2011 tarihinden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi verecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.01.02.2011 Özel Tüketim Vergisi III Sayılı liste

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki III sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannalerinde değişiklik yapılmıştır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname (3a) (3b) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.