İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YÜKLENMESİ GEREKEN LİSTELER

  1. İadeye Konu ÖTV'leri İçeren Malların Alımlarına İlişkin Fatura ve Benzeri Belgelerin Listesi
  2. İmal Edilerek İhraç Edilmiş Kara Taşıtlarında Ne Kadar İlk Dolum Yağları Ve/Veya Akaryakıtları Kullanılması Gerektiğine İlişkin İlgili Kuruluşlardan Alınan Ekspertiz Raporları Listesi
  3. İmalat Sürecinde Kullanılan Miktarın Uygunluğuna Ait Hesaplamaları İçeren Tablo
  4. İmalat Sürecinde Kullanılan Malların İthal/Satın Alma ve İmalatta Kullanma Tarihleri İle Kullanım Miktarları ve İmal Edilen Malların İhraç Tarihleri İle İhraç Miktarlarını Gösterir Tablo
  5. İade Talep Edilen Dönemle İlgili İhraç Edilmiş Kara Taşıtlarının, Gümrük Beyannamesi veya Listesi İle G.T.İ.P. Numaraları Bazında "Araç Tanıtım (Şasi) Numaraları" nı Gösteren Liste

BİLGİ İÇİN:

otvtakip@gelirler.gov.tr

TEL: 0.312.302 17 52 – 0.312.302 17 50 – 0.312.302 17 30