İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine Sütun Eklenmesi Hakkında Duyuru

2020/01 dönemi ve sonraki dönemler için ilk defa gönderilecek veya pasife çekilip yeniden onaylanacak olan İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine “Zemin Sistem No” başlıklı sütun eklenmiştir.

“Zemin Sistem No” satışı yapılan taşınmaza ait tapu senedi üzerinde yer almakta olup tapu senedi bulunan tüm taşınmazlara verilen ve bu taşınmaza özel bir numaradır.

Bu sütuna, 2020/01 dönemi ve sonraki dönemlere ait devam eden inşaat taahhüt işleri ve/veya konut teslimlerine ilişkin iade talepleri bulunan mükelleflerin giriş yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca bu sütuna sadece iadeye konu konuta (2019 yılında teslimi yapılan ve 2020 yılında 439 kodu ile iadeye konu edilen iş yerlerine) ait Zemin Sistem Numarası yazılacak olup arsaya veya binanın tümüne ait Zemin Sistem Numarası yazılmayacaktır.