Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğine istinaden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeminli Mali Müşavirler tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, bu tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 01.01.2020 tarihinden ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilebilecektir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda alınacağı, Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu Raporlar elektronik ortamda gönderilecektir. Başkanlıkça elektronik ortamda gönderileceği duyurulmayan tasdik raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kâğıt ortamında verilmesine devam edilecektir.

Söz konusu tebliğde atıf yapılan e-YMM Tam Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin Teknik Kılavuz duyurumuz ekinde yer almaktadır.e-YMM Tam Tasdik Raporları ile ilgili soru, sorun ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresleri / telefon numaralarından irtibata geçilmesi gerekmektedir.


ADI SOYADI

E-POSTA ADRESİ

TELEFON

Haydar TERCANLI

htercanli@gelirler.gov.tr

0312 302 15 06

Merve NİĞDELİOĞLU GÜNEY

MGUNEY@gelirler.gov.tr

0312 302 14 40

Erkan ÖZTÜRK

ERKAN.OZTURK@gelirler.gov.tr

0312 302 17 80