Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğine istinaden, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yeminli Mali Müşavirler tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenecek 2019 yılına ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları, bu tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek olup 01/01/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilebilecektir.

e-YMM Tasdik Raporları giriş ekranına İnternet Vergi Dairesi/e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu menüsünden erişim sağlanması gerekmektedir.Söz konusu menüye giriş yapılarak e-YMM Tam Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Teknik Kılavuz ve diğer duyurulara erişim sağlanabilecektir.


ADI SOYADI

E-POSTA ADRESİ

TELEFON

Haydar TERCANLI

htercanli@gelirler.gov.tr

0312 302 15 06

Merve NİĞDELİOĞLU GÜNEY

MGUNEY@gelirler.gov.tr

0312 302 14 40

Erkan ÖZTÜRK

ERKAN.OZTURK@gelirler.gov.tr

0312 302 17 80