iletişimrss

Sık Sorulan Sorular (Internet VD)

A) Genel Sorular
1. Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasında hangi bilgiler sorgulanabilir?
Internet Vergi Dairesinde, Otomasyona Geçen Vergi Dairelerine kayıtlı TÜZEL ve GERÇEK kişiler aşağıdaki bilgileri sorgulayabilirler:
 1. Vergi Dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini,
 2. 2000 yılında ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini,
 3. Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re'sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat , vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini,
 4. Son 1 ay içerisindeki tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini,
 5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile ilgili detay bilgilerini,
 6. Gümrük Çıkış Beyannameleri tescil numarası, Gümrük İdaresi, kapanma tarihi bilgilerini,
 7. İşlenemeyen Ödemelerini; vergi ödemelerinde bilgi eksikliği yanlışlıklar ya da fazla ödeme olması gibi nedenlerle hesaplara işlenemeyen kayıtlarını,

2. Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından yararlanmak için nasıl başvurulur?
Bu hizmetten yararlanmak isteyen TÜZEL kişilerin;
 1. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)'nu doldurması,
 2. Internet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması,
 3. Kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen GERÇEK kişilerin;
 1. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)'nu doldurması,
 2. Internet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalayıp bağlı olduğu Vergi Dairesi'ne gelerek başvuruyu fiilen veya noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin yapması gerekmektedir.

Vergi Dairesi;
 1. Internet Hizmetleri Başvuru Formu üzerindeki mükellef bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
 2. Başvuruyu yapan kişiye Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi bilgilerini kapalı şifre zarfı içerisinde teslim eder.
 3. Kullanıcı hesabı bu işlemi takiben internette aktif hale getirilir.

3. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu nasıl temin edilir?
TÜZEL kişiler Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)'nu,

GERÇEK kişiler Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)'nu

Internet Vergi Dairesinden ya da bağlı olduğu vergi dairesinden alabilirler.

4. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu kimler imzalayabilir?
Başvuru formunu GERÇEK kişiler için kişinin kendisi, TÜZEL kişiler için ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler imzalayabilir.

5. TÜZEL kişiler için Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu imzalamak yetkisinde ve zorunda olanlar Vergi Dairesine bizzat gelmek zorunda mı?
Hayır. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu'nun doldurularak imzalanması yeterlidir. Ancak Zarf Teslim Yazısı doldurularak vergi dairesinde Internet hizmetlerine ilişkin işlemleri yapmak üzere bir kişi yetkilendirilmelidir.

B) Siteye Giriş İle İlgili Sorular
1. Sitenin güvenliği nasıl sağlanıyor?
Vergi ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için Internet üzerinden yapılacak borç sorgulamalarında yetkisi olmayan şahısların vergi bilgilerine erişimi engellenmiştir.

Kimlik doğrulama için Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifre bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifrenin tekrar girilmesi istenecektir. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir.

Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.

2. Kullanıcı Kodu nedir?
Vergi dairesi tarafından kapalı zarf içerisinde Internet Vergi Dairesi uygulamasından yararlanabilmeniz için size özel verilen, 8 karakterden oluşan kullanıcı kodudur. Her mükellefe yalnız bir kullanıcı kodu verilmektedir.

3. Kullanıcı Şifresi nedir?
Kullanıcı şifresi ilk giriş için vergi dairesi tarafından kapalı zarf içerisinde verilen, 6 karakter uzunluğundaki şifredir. Güvenliğiniz için Kullanıcı Şifrenizi değiştiriniz. Seçeceğiniz şifre 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmamasına özen gösteriniz. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Kullanıcı Şifrenizi ayda bir değiştiriniz.

4. Kişisel Şifre nedir?
İlk girişte Kişisel Şifre olarak 'maliye' kullanılmaktadır. Güvenliğiniz için Kişisel Şifrenizi ilk girişte değiştiriniz. Seçeceğiniz şifre 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmamasına özen gösteriniz. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Kişisel Şifrenizi ayda bir değiştiriniz.

5. Kullanıcı Şifremi/Kişisel Şifremi unuttum, ne yapmalıyım?
Bu durumda bağlı olduğunuz vergi dairesine başvuruda bulunmanız ve yeniden şifre almanız gerekmektedir. Alacağınız kapalı zarfta, kullanıcı kodunuz aynı kalmak üzere, yeni bir kullanıcı şifresi olacaktır. Kişisel şifreniz ilk giriş için yine 'maliye' olacaktır.

6. Mobil İmza nedir?
Mobil İmza, elektronik ortamda kimliğinizi doğrulamaya yarayan bir hizmettir. Mobil İmza sayesinde, SIM kartınız ve belirleyeceğiniz bir şifre ile kimlik doğrulama gerektiren internet bankacılığı veya kurum işlemlerini güvenle yapabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmek için önce anlaşmalı GSM operatörlerinden bir mobil imza edinmeniz gerekir.

7. Desteklediğimiz mobil imza sağlayıcıları:

C) Diğer Sorular
1. Ekranda gördüğüm borç bilgileri ile bana göre vergi dairesine olan borcum arasında fark var, ne yapmalıyım?
Bu durumda vergi dairesindeki kayıtlar geçerlidir. Belgelerinizle birlikte lütfen vergi dairenize başvurunuz.

2. Bugün vergi dairesine verdiğim beyannameme ilişkin tahakkuk ve tahsilat bilgilerini göremiyorum, neden?
Vergi dairelerinde gün içinde yapılan işlemlere ait veriler gün sonunda merkeze iletilmektedir. Ekranda görüntülenen bilgiler bir gün öncesinin bilgileridir.

3. Bankaya yatırdığım vergimin tahsilat bilgilerini göremiyorum, neden?
Tahsilat yetkisi olan bankalardan manyetik ortamda en geç ertesi güne kadar alınan vergi tahsilat bilgileri vergi dairesi kayıtlarına bankaya yapılan ödeme tarihinden 3-4 gün sonra otomatik olarak işlenmektedir.

4. Beyannamemi posta ile vergi daireme gönderdim. Tahakkuk bilgilerini göremiyorum, neden?
Posta ile gönderilen beyannemelere ilişkin tahakkuk işlemleri beyannamenin Posta İdaresinden vergi dairesine gelmesinden sonra yapılmaktadır. Makul bir süre geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz. Hala göremiyorsanız, lütfen vergi dairenize başvurunuz.
5. Yeni İnternet Vergi Dairesi ile başkasının adıma işlem yapabilmesi için neler yapmam gereklidir?

Yetki Verme Nedir?

Yeni İnternet Vergi Dairesi'nin özelliklerinden biri olan "Başkası Adına İşlem Yapma", ancak yetki verme ile mümkün olmaktadır. Örneğin bir meslek mensubuna (SM, SMMMM) sizin adınıza işlem yapma yetkisi verdiğinizde, musabeciniz kendi hesabı ile sizin işlemlerinizi de gerçekleştirebilecektir. Bunun için önce bir form doldurarak ne tür yetkiler vermek istediğinizi belirtmelisiniz.

Yetki Verme Formu

İnternet Hizmetleri Kullanımına İlişkin Yetki Verme Formunu buraya tıklayarak edinebilirsiniz.

Yetki Verme işleminin gerçekleşmesi için İnternet Hizmetleri Kullanımına İlişkin Yetki Verme Formunu doldurup bağlı olduğunuz vergi dairesine teslim etmelisiniz.

Yetki formunda bulunan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Formda hem yetki veren hem de yetki verilen kişiye ait bilgiler istenmektedir.

Formda bulunan "Vergi Kimlik Numarası" alanına, T.C vatandaşı olan gerçek kişiler, T.C kimlik numaralarını yazmalıdır.

Formda bulunan "Adı Soyadı / Unvanı", "Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi", "Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi" alanlarına sırasıyla; gerçek kişiler ad soday, doğum yeri, doğum tarihi bilgilerini girerken tüzel kişiler ünvan, resmi kuruluş yeri ve kuruluş tarihi bilgilerini girmelidir.

Yukarıda belirtilen alanların yanısıra formdaki diğer alanlar doldurulurken yetki veren ve/veya yetki verilen kişi bir adi ortaklık şeklindeki mükellef ise bu ortaklığa ait bilgiler kullanılmalıdır.

Formun bir diğer bölümü olan "Yetki Çeşidi" kısmında yetki verilen kişinin, yetkiyi veren adına hangi işlemleri yapmaya yetkili olacağı belirtilmelidir. Burada en az bir kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanısıra her üç kutucuğu da işaretleyebilirsiniz. Burada bulunan "Sorgulama", yetki verilen kişinin mükellef adına sadece sorgulama işlemlerini yapabiliceğini belirtmektedir. "Dilekçe Verme", mükellef adına "Borcu Yoktur Yazısı" vb. dilekçeleri almak için kullanılır. "Bilgi Girişi" ise mükellefe ait YMM, Belge Basım, Fatura/Çek vb. bilgilerin girilmesi ile ilgilidir.

Form eksiksiz bir şekilde doldurulup koşullar okunduktan sonra hem yetki veren hem de yetki verilen kişi tarafından imzalanmalıdır. Yeki formunu imzalayıp vergi dairesine teslim ederek formda yazılı bulunan koşulları kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

Yetki verme formunun teslim edilmesinin ardından yetki verilen kişi başkası adına işlem yapmaya başlayabilir.

Başkası Adına İşlem Yapma

Kendisine, başkası adına işlem yapma yetkisi verilen kişi, İnternet Vergi Dairesinde kendi hesabına giriş yaptıktan sonra kolayca adına işlem yaptığı mükellefi değiştirebilir. Bunun için kendi hesabını kapatıp yeniden başka bir hesapla giriş yapmak zorunda kalmaz.

Eğer başkası adına işlem yapma yetkiniz varsa İnternet Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra sağ tarafta giriş bilgilerinizin göründüğü kısımda "Değiştir" düğmesi belirir. Aşağıdaki resimde bu kısım görülmektedir.

Bu düğmeye tıklandığında yeni bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Burada size yetki vermiş mükelleflerin listesini göreceksiniz. Adına işlem yaptığınız mükellefi değiştirmek için mükellefi listeden seçip "Tamam"a tıklayın. Bu andan itibaren yaptığınız tüm işlemler seçtiğiniz mükellef adına yapılacaktır. Tabi yapabileceğiniz işlemler seçtiğiniz mükellefin size vermiş olduğu yetkilerle sınırlıdır.