iletişimrss

Sık Sorulan Sorular (E-Beyanname)1. E-Beyanname uygulamasından kimler yararlanabilir?
2. Beyannameleri kimler gönderebilir?
3. Nasıl başvuru yapılır?
4. Beyanname Düzenleme Programını nerden indirebilirim?
5. Sistem gereksinimleri nelerdir?
6. Beyanname Düzenleme Programını kendi bilgisayarıma nasıl kurarım?
7. Beyannamelerimi nasıl gönderebilirim?
8. Hangi çeşit beyannameleri gönderebilirim?
9. Beyannamemi ne zaman gönderebilirim?
10. Beyannamede değişiklik oldu, ne yapmalıyım?
11. Paket içine konabilecek beyanname sayısında sınır var mı?
12. Paket içerisine sadece aynı verginin beyannamelerini mi koymak zorundayız?
13. Sadece tek bir beyanname göndereceğim, paket dosyası oluşturmalı mıyım?
14. Daha önce gönderdiğim paketleri nasıl görebilirim?
15. Gönderdiğim pakette hatalı ve onay bekleyen beyannameler var, ne yapmalıyım?
16. Beyannamem hatalı değil ancak onaylamak istemiyorum, ne yapmalıyım?
17. Daha önce gönderdiğim beyannamelerimi nasıl görebilirim?
18. Beyannameyi gönderdim, nasıl onaylayacağım?
19. Aynı beyannameden iki tane gönderdim, ne yapmalıyım?
20. Beyannamemi onayladım tahakkuk fişi kesildi, tahakkuk fişini nereden görebilirim?
21. Daha önceki tahakkuk fişlerimi nasıl görebilirim?
22. Şifremi unuttum, ne yapmalıyım?
23. Kullanıcı kodumu unuttum, ne yapmalıyım?
24. E-Beyanname uygulaması ile daha başka nerelerden yardım alabilirim?
25. Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olarak aldığım kullanıcı kodu ve şifremi beyanname göndermek için kullanabilir miyim?1. E-Beyanname uygulamasından kimler yararlanabilir?
Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması verilecek beyannameleri kapsamaktadır.

2. Beyannameleri kimler gönderebilir?
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,
 • Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensupları),
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 • Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Özerk Kuruluşlar,
 • Diğer Kamu Kurumları,
 • Noterler ve Noter vekilleri,
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,
 • Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 • 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,
 • 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar,
 • Meslek Odaları
istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.

3. Nasıl başvuru yapılır?
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formunu doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Beyanname Düzenleme Programını nerden indirebilirim?
Beyanname Düzenleme Programını, Gerekli Programlar bölümünden indirebilirsiniz.

5. Sistem gereksinimleri nelerdir?
Beyanname Düzenleme Programının çalışabilmesi için bilgisayarınızın minimum 256 MB RAM ve Pentium-III işlemciye sahip olması ve Windows işletim sistemi kurulu bulunması gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarlarda JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programı kurulu olmalıdır. Bu programı ve kurulumuyla ilgili bilgileri Gerekli Programlar ve Kılavuzlar bölümünden bulabilirsiniz.

6. Beyanname Düzenleme Programını kendi bilgisayarıma nasıl kurarım?
Beyanname Düzenleme Programı'nı indirdiğiniz web sitesinde ayrıntılı bir kurulum dokümanı bulunmaktadır. Kurulum dokümanındaki maddeleri takip ederek programı kolaylıkla kurabilirsiniz.

7. Beyannamelerimi nasıl gönderebilirim?
Düzenlediğiniz beyannamelerinizi gönderebilmek için öncelikle paketlemeniz gerekmektedir. Beyannamelerinizi paketledikten sonra internet üzerinden www.gib.gov.tr sitesinden ulaşacağınız E-Beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapıp sitenin Paket Gönderme menüsünü seçmelisiniz. Seçiniz (Browse) butonuna tıklayarak göndereceğiniz paketi seçip gönder butonuna bastığınızda paketiniz gönderilmiş olacaktır.

8. Hangi çeşit beyannameleri gönderebilirim?
E-Beyanname uygulamasında bağlı bulunduğunuz vergi dairesine öncelikle süresinde gönderilen;
 • Katma Değer Vergisi 1 (KDV1),
 • Katma Değer Vergisi 2 (KDV2),
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) (KDV9015),
 • Katma Değer Vergisi 4 (KDV4),
 • Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV1),
 • Özel Tüketim Vergisi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV2B),
 • Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV3A),
 • Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin) (OTV3B),
 • Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV3C),
 • Özel Tüketim Vergisi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4),
 • Özel Tüketim Vergisi VI (OTV6),
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK),
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 2 (MUHSGK2),
 • Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH67),
 • Muhtasar Beyanname (K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH30),
 • Muhtasar Beyanname (K.V.K. 24 ncü Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH24),
 • Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin Ek 2 ve Ek 3) (MUH67EK),
 • Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 70 nci Madde Kapsamı İçin) (MUH70),
 • MUHGVKSGK Beyannamesi (G.V.K 281’No’lu Genel Tebliğ Kapsamında Şube Bazında Bildirim) (MUHGVKSGK),
 • Noter Harçları Vergisi (NOTER),
 • MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi (MEPKURUM),
 • Banka Muameleleri Vergisi (BANKA),
 • Sigorta Muameleleri Vergisi (SIGORTA),
 • Damga Vergisi (DAMGA),
 • Özel İletişim Vergisi (OIV),
 • Şans Oyunları Vergisi (SANS),
 • Yıllık Gelir Vergisi (GELIR),
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (KGECICI),
 • Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (GGECICI),
 • Kurumlar Vergisi (KURUM),
 • Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi (TANAP),
 • BA Formu (FORMBA),
 • BS Formu (FORMBS),
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF),
 • Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim
 • Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Harç Bildirimi
 • Ticaret Sicili Harçlarına ilişkin Bildirim
 • Diğer Kuruluşların Denetimi Harç Bildirim
 • Elektrik Üretimi Harç Bildirimi
 • Turizm Payı Beyannamesi
 • Geri Kazanım Katılım Payı
beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak gönderebilirsiniz. Kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler ve ölüm halinde verilen beyannameler ile tasfiye giriş , tasfiye bitiş ,iflas başlangıç ve iflas bitiş beyannemeleri de elektronik ortamda gönderilebilmektedir.

9. Beyannamemi ne zaman gönderebilirim?
Beyannamenizi, göndereceğiniz beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00'a kadar gönderebilirsiniz. Saat olarak TRT kurumunun saat bilgisi esas alınacaktır.

10. Beyannamede değişiklik oldu, ne yapmalıyım?
Beyannamelerde değişiklik olduğunda Beyanname Düzenleme Programı da güncellenecektir. Beyannamelerinizi Beyanname Düzenleme Programı'nın güncel versiyonu ile hazırlayıp web sitesine göndermeniz gerekmektedir. Değişiklikleri Duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

11. Paket içine konabilecek beyanname sayısında sınır var mı?
Hayır, böyle bir sınır bulunmamaktadır, fakat paket dosyasının boyutu 1 MB'ı geçmemelidir.

12. Paket içerisine sadece aynı verginin beyannamelerini mi koymak zorundayız?
Paket sadece iletim aracı olduğu için böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Farklı vergilerin, farklı dönemlerin, farklı mükelleflerin, farklı vergi dairelerinin beyannameleri aynı paketin içine konulabilmektedir.

13. Sadece tek bir beyanname göndereceğim, paket dosyası oluşturmalı mıyım?
Evet, tek bir beyanname bile gönderecek olsanız web sitesine beyannamenizi paket dosyası içerisinde göndermek zorundasınız.

14. Daha önce gönderdiğim paketleri nasıl görebilirim?
Kullanıcı kodu, parola ve şifrenizle login olduğunuz sitenin 'Paket Ara' menüsünden istediğiniz sorgu kriterini seçerek paketlerinizi listeleyebilirsiniz. Bu listede paketlerinizin adını, yükleme zamanını, TRANID bilgisini ve durumunu görebilirsiniz. Paket içeriğini görüntülemek için liste içerisinden istediğiniz paket ismini seçmelisiniz.

15. Gönderdiğim pakette hatalı ve onay bekleyen beyannameler var, ne yapmalıyım?
Onay bekleyen hatasız beyannamelerinizi onaylayabilirsiniz. Hatalı beyannamelerinizi ise Beyanname Düzenleme Programı'nda düzeltip paketleyip tekrar göndermeniz gerekmektedir.

16. Beyannamem hatalı değil ancak onaylamak istemiyorum, ne yapmalıyım?
Beyannamenizi listeledikten sonra iptal kutucuğunu seçip "İptal Et" butonuna basarak beyannamenizi iptal edebilirsiziniz.

17. Daha önce gönderdiğim beyannamelerimi nasıl görebilirim?
Kullanıcı kodu, parola ve şifrenizle login olduğunuz sitenin 'Beyanname Ara' menüsünden istediğiniz sorgu kriterini seçerek beyannamelerinizi listeleyebilirsiniz. Bu listede beyannamelerinizin adını, ilgili mesajları, türünü, vergi kimlik numarasını, vergi dairesini, vergilendirme dönemini ve durumunu görebilirsiniz. Beyanname adını seçtiğinizde beyannameniz görüntülenecektir. Ekrandan 'PDF' linkini seçtiğinizde beyannamenizi PDF dosyası olarak görüntüleyebilir, kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

18. Beyannameyi gönderdim, nasıl onaylayacağım?
Beyannamenizi listeledikten sonra yanında yer alan onayla kutucuğunu seçip "Onayla" butonuna tıklayarak onaylayabilirsiniz. Tümünü seç butonuna basarak onay bekleyen tüm beyannamelerinizi seçip hepsini onaylayabilirsiniz. Beyannamenizi onaylamazsanız tahakkuk fişi kesilmez ve beyannameniz geçerli sayılmaz.

19. Aynı beyannameden iki tane gönderdim, ne yapmalıyım?
Her iki beyannameniz de hatasız ve onay bekliyor durumda ise beyannamenizi onaylayabilmek için beyannamelerden birini iptal etmeniz gerekmektedir.

20. Beyannamemi onayladım tahakkuk fişi kesildi, tahakkuk fişini nerden görebilirim?
Beyannamelerinizi onayladıktan sonra ekrana gelen işlem sonucu bilgisinde tahakkuk fiş numaranız da yer alacaktır. Tahakkuk fiş numarası bilginize tıkladığınızda kesilen tahakkuk fişini görüntüleyebilirsiniz. Ekrandan 'PDF' linkini seçtiğinizde tahakkuk fişinizi PDF dosyası olarak görüntüleyebilir, kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

21. Daha önceki tahakkuk fişlerimi nasıl görebilirim?
Daha önceden gönderdiğiniz beyannameleri listelediğinizde onaylanmış ve tahakkuk fişi kesilmiş beyannamelerin tahakkuk fiş numarası bilgileri de listelenecektir. Görüntülemek istediğiniz tahakkuk fişinin, tahakkuk fiş numarasını seçtiğinizde tahakkuk fişi görüntülenecektir.

22. Şifremi unuttum, ne yapmalıyım?
Şifrenizi unuttuysanız bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

23. Kullanıcı kodumu unuttum, ne yapmalıyım?
Kullanıcı kodunuzu unuttuysanız bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

24. E-Beyanname uygulaması ile ilgili daha başka nerelerden yardım alabilirim?
E-Beyanname web sitesinden indirebileceğiniz Kullanıcı Kılavuzlarında Beyanname Düzenleme Programı ve web sitesiyle ilgili yapacağınız işlemler detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca 189 Vergi İletişim Merkezinden yardım alabilir veya ebeyanname@gelirler.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

25. Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olarak aldığım kullanıcı kodu ve şifremi beyanname göndermek için kullanabilir miyim?
Hayır kullanamazsınız, fakat o şifreyle sizin adınıza gönderilmiş beyannameleri görüntüleyebilirsiniz. 213 sayılı VUK 340 No’ lu Tebliğe göre kendileri e-beyanname gönderebilecek mükellefseniz gerekli belgelerle bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekir.

Ek: e-beyannamelerimi göndermek için hangi internet adresini kullanmalıyım?
Beyannamelerinizi hem intvrg.gib.gov.tr hem de ebeyanname.gib.gov.tr linklerini kullanarak gönderebilirsiniz