iletişimrss

E-Beyanname Gerekli Belgeler

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için, bağlı bulundukları vergi dairelerine "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu"nu doldurarak müracaat etmelidirler. Tıklayınız

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının, "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Tıklayınız

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edecek meslek odaları bağlı bulundukları vergi dairelerine "Basit Usulde Vergilendirilen Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu doldurarak müracaat etmelidirler. Tıklayınız

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edecek meslek odaları / meslek birlikleri bağlı bulundukları vergi dairelerine "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu doldurarak müracaat etmelidirler. Tıklayınız

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterisiyle bu sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler. Tıklayınız

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, beyannamelerini münferit olarak elektronik ortamda göndermek isteyen mükelleflerle bu sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler. Tıklayınız