.................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA

 

                                                                  

Internet üzerinden kurumumuza ait vergi bilgilerimizi  sorgulayabilmek amacıyla  vergi dairenizce/başkanlığınızca hazırlanan ve  kurumumuz kimlik bilgileri ile kullanıcı kod ve şifreleri içeren kapalı şifre zarfımızın aşağıda adı-soyadı, tatbik imzası bulunan  personele verilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                          Kurum Yetkilisinin

 

                                                         

ADI  SOYADI :

                                                         

                                                          İMZA            :

 

                                                          TARİH          : ....../...../2000

 

 

 

 

ADI    SOYADI                                      :                         TATBİK İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı kod ve kullanıcı şifre bilgilerini içeren zarfı elden kapalı olarak teslim aldım.

 

 

 

TESLİM  ALAN                                                                   TESLİM EDEN