Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır. Teknik Kılavuz için Tıklayınız.

Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.

KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru

KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru için Tıklayınız.

KDV İade Listelerinden İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi Excel Formatında Yapılan Değişiklikle İlgili Duyuru

İnternet Vergi Dairesi'nde KDV iade listelerinden “İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi” excel formatında yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerin iade taleplerinde yeni liste formatını indirerek bu yeni formata göre sisteme yükleme yapması gerekmektedir.

Önemli Duyuru

Değerli mükellefimiz, Kurumumuzca yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında "Borç sorgulama ve ödeme" işlemleri menüsü İnteraktif Vergi Dairesine taşınmıştır. İnteraktif Vergi Dairesine www.ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.