KDV İade Taleplerine Ait Listeler Hakkında Duyuru

"İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu" güncellenmiştir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır. Teknik Kılavuz için Tıklayınız.

796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Duyuru

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimlerine İlişkin İade taleplerine ait listelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan videoya, Medya Portal (https://tv.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.

Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.

KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru

KDV İade Listelerinin Excel Ortamında İndirilmesiyle İlgili Duyuru için Tıklayınız.