ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki ÖTV İade Listelerinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru;

03/04/2018 tarih ve 23 No.lu ÖTV Sirküleri ile İade listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu, İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimlerinden Kaynaklanan İadeler için 01.05.2018 tarihi itibarıyla, bunların dışında kalan iade talepleri için (Aerosol, Biodizel, İhracat) 01/07/2018 tarihi itibarıyla başlamış olup, söz konusu liste giriş ekranları Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

09.07.2018 - 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk.;

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

DUYURU : 3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre KDV İstisna Belgeleri

3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre EK:27 ve EK:28 KDV İstisna Belgeleri başvurusu Diğer Dilekçe ve Talepler altındaki KDV İstisna Belgeleri ekranında kullanıma açılmıştır. İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 18 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de açıklanmıştır.

21.06.2018 - GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi" başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1 A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi ekranlarında mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

KDV İADE EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA
(KDV İADESİ TALEP EDEN MÜKELLEFLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKATİNE)

Mükelleflerin/YMM lerin, internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını, sistem üzerinden tarih/sayı almış bir şekilde gönderebilmeleri için gerekli olan E-İmza zorunluluğu, 213 sayılı VUK mükerrer 257/1-4 md ile 18.06.2018 tarihinde kaldırılmıştır. KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları şifre kullanılmak suretiyle elektronik olarak onaylanıp gönderilebilecektir.