10.09.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 10 Eylül 2022 Cumartesi saat 22:00 ila 11 Eylül 2022 Pazar saat 08:00 arasında İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27.08.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Başkanlığımız bilişim sistemlerinde yapılacak bakım, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 27/08/2022 Cumartesi günü Saat 18.00'de "sistemlerimizde erişim kesintisi" yaşanacaktır.
Sistemlerimize erişimin, 28/08/2022 Pazar günü Saat 06.30'da açılması planlanmaktadır.
Duyurulur.

29.06.2022 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Kodu) Liste Girişlerine Yönelik Duyuru

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade başlığı kapsamında 338 iade kodu ile KDV iadesi talep edecek mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden elektronik ortamda iletilebilmesi için gerekli açıklamaları içeren duyuru için tıklayınız.

24.06.2022 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15.06.2022 İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi (EK 30) Hakkında Duyuru

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü altında kullanıma açılmıştır.
İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 42 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

10.06.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19:00 ila 12 Haziran 2022 Pazar saat 22:00 arasında e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacak, ayrıca kayıt ve belge düzeni açısından da Defter Beyan Sistemi kullanılamayacaktır.
Sistemlerimizde yapılan bakım çalışması nedeniyle, bu süre içerisinde, borç bilgisi görüntüleme ve ödeme işlemlerinde de zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.06.2022 KDV İade Taleplerine Ait Listelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

41 ve 42 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlere istinaden KDV İade Listelerinde güncellemeler yapılmıştır. Konuya ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.