Önemli Duyuru

Değerli mükellefimiz, Kurumumuzca yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında "Borç sorgulama ve ödeme" işlemleri menüsü İnteraktif Vergi Dairesine taşınmıştır. İnteraktif Vergi Dairesine www.ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Teknik Kılavuz Güncellenmiştir. e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu/Teknik Kılavuz bölümüne bakılması gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Önemli Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Önemli Duyuru için Tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru için Tıklayınız.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru

Hasılat esaslı vergilendirme usulü talebi için dilekçe İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr)'nde uygulamaya açılmıştır. Katma Değer Vergisinde hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmek isteyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine elden dilekçe ile başvurabileceği gibi, Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da mükellefiyet talep edebilirler.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade

24 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden Katma Değer Vergisi iade talep dilekçelerine "Ön Kontrol Raporu İle Nakden İade (%50)" seçeneği eklenmiştir.

GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

14.11.2018 tarihi itibariyle, Kurumsal Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi(KEYS) kullanan vergi daireleri tarafından, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere Gelir/Kurumlar Vergisi İadelerine ilişkin yazılan eksiklik yazılarına cevaben yazılacak olan yazıların İnternet Vergi Dairesi üzerinden yazılması gerekmektedir. Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler bu ekrana; İnternet Vergi Dairesi/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri/ Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi Eksiklik Cevap Yazıları bölümünden ulaşabileceklerdir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.