16.08.2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler Tarafından Verilebileceği Hakkında Duyuru

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Kimler Tarafından Verilebileceği Hakkında Duyuru için tıklayınız.

10.08.2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Duyuru

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş olup, bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

29.07.2021 Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca verilmesi gereken “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim” Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bildirimin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için Tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz güncellenerek yayımlanmıştır. Bir önceki kılavuzda yapılan değişiklikler için kılavuzun "Teknik Kılavuzda Yapılan Değişiklikler" bölümüne bakılması gerekmektedir. Teknik Kılavuz için Tıklayınız.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” Alanları Eklenmiştir.

05.05.2021 Tarihi itibarıyla İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesine “Sektör Bilgi Numarası” ve “Alt Sektör Bilgi Numarası” alanları eklenmiştir. Bu alanların doldurulması zorunlu olup konuya ilişkin detaylı açıklamalar kılavuzda yer almaktadır. Liste girişlerinde hata alan kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizledikten sonra tekrar giriş yapmaları gerekmektedir.

20.01.2020 Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru için tıklayınız.

19.01.2021 Değerli Konut Vergisi Beyannameleri

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların beyanına ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulama usul ve esasları 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, elektronik ortamda bizzat mükellefi tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecektir.