KDV İade talebi liste girişlerinin Google Chrome tarayıcısından gönderilmesi

KDV iade talebi liste girişleri için kullanılmakta olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd(İnternet Explorer tarayıcısı ) adresi 01.08.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. KDV İade talebi liste girişleri Google Chrome tarayıcısı kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET VD. ARACILIĞI İLE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına 21.06.2018 tarihinde açılmıştır. Bu doğrultuda güncellenen Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız..

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki ÖTV İade Listelerinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru;

03/04/2018 tarih ve 23 No.lu ÖTV Sirküleri ile İade listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu, İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimlerinden Kaynaklanan İadeler için 01.05.2018 tarihi itibarıyla, bunların dışında kalan iade talepleri için (Aerosol, Biodizel, İhracat) 01/07/2018 tarihi itibarıyla başlamış olup, söz konusu liste giriş ekranları Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

09.07.2018 - 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk.;

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

DUYURU : 3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre KDV İstisna Belgeleri

3065 sayılı Kanunun 13/m ve geçici 39. maddelerine göre EK:27 ve EK:28 KDV İstisna Belgeleri başvurusu Diğer Dilekçe ve Talepler altındaki KDV İstisna Belgeleri ekranında kullanıma açılmıştır. İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 18 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de açıklanmıştır.