KDV İADE EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ E-İMZALANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA (MÜKELLEFLER/YMM’ler DİKKATİNE)

03.07.2017 tarihi itibariyle elektronik imzaya sahip mükelleflere/YMM’lere internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını ve eklerini, e-imzalamaları durumunda, sistem üzerinden otomatik olarak tarih/sayı almış bir şekilde Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerine gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız. Konuya ilişkin her türlü soru ve önerileri VİMER 444 0 189 numaralı telefona iletebilirsiniz.

03.04.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru:

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim(Ek-8)’in gönderilmesine ilişkin süre 02.05.2017 Salı günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

10.03.2017 - Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru:

EK8 Bildiriminin vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellefler/işverenlerce, gönderilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimleri,evlerinde hizmetçi çalıştıranlar gibi vergi kesintisi yapmayanların EK8 göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Kazançları ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olup 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükellefler, 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde isterlerse internet vergi dairesi aracılığıyla standart 1A-Gelir/Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vererek ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunabileceklerdir. Güncel Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.