KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade

24 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden Katma Değer Vergisi iade talep dilekçelerine "Ön Kontrol Raporu İle Nakden İade (%50)" seçeneği eklenmiştir.

GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA

14.11.2018 tarihi itibariyle, Kurumsal Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi(KEYS) kullanan vergi daireleri tarafından, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere Gelir/Kurumlar Vergisi İadelerine ilişkin yazılan eksiklik yazılarına cevaben yazılacak olan yazıların İnternet Vergi Dairesi üzerinden yazılması gerekmektedir. Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler bu ekrana; İnternet Vergi Dairesi/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri/ Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi Eksiklik Cevap Yazıları bölümünden ulaşabileceklerdir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru;

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca, beyannamenin Türkiye genelinde uygulanmaya başlanması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.

KDV İade talebi liste girişlerinin Google Chrome tarayıcısından gönderilmesi

KDV iade talebi liste girişleri için kullanılmakta olan https://intvd.gib.gov.tr/internetvd(İnternet Explorer tarayıcısı ) adresi 01.08.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. KDV İade talebi liste girişleri Google Chrome tarayıcısı kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET VD. ARACILIĞI İLE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına 21.06.2018 tarihinde açılmıştır. Bu doğrultuda güncellenen Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu ve Sık Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız..

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki ÖTV İade Listelerinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru;

03/04/2018 tarih ve 23 No.lu ÖTV Sirküleri ile İade listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu, İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimlerinden Kaynaklanan İadeler için 01.05.2018 tarihi itibarıyla, bunların dışında kalan iade talepleri için (Aerosol, Biodizel, İhracat) 01/07/2018 tarihi itibarıyla başlamış olup, söz konusu liste giriş ekranları Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır.