11.04.2018 - TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPILAN DEFTER BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HK.

Başkanlığımızın (https://intvd.gib.gov.tr) ekranlarından “ E- Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgileri Girişi” alanından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki ekranından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işlemi, Nisan ayı içerisinde yapılacak düzenlemeden sonra yapılabilecektir.

Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru;

Malmüdürlüğü mükelleflerinin KDV1 Beyannamesinde iade edilecek tutar bulunması halinde, “ ilgili vergilendirme dönemi için KDV mükellefiyetleri Başkanlığımız tarafından belirlenen yetkili vergi dairesine sistem tarafından otomatik olarak taşınacak ve beyanname bu vergi dairesine verilmiş kabul edilecektir.” iade işlemlerinin yapılabilmesi için , KDV iade talep dilekçelerinin yetkili vergi dairesine elektronik ortamda kesinlikle gönderilmesi gerekmektedir.

15.02.2018-Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarımız devam etmekte olup, yeni bir hizmet olarak İnternet Vergi dairesine “T.C kimlik numarası ile giriş” ekranlarından elektronik ortamda “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” verilmesi işlemine 14.02.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır.

07.02.2018 - Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru;

Tahsilat Genel Tebliğine(9 nolu) istinaden düzenlenen 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesi,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10uncu maddesinin dördüncü fıkrasının(d) bendi ve diğer nedenler kapsamında Başkanlığımızdan alınan Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgelerde (Borcu Yoktur Yazısı) 07.02.2018 tarihi itibariyle güncelleme yapılmıştır.İlgili kanun kapsamında elektronik ortamda alınan borcu yoktur yazılarının doğruluğu.https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sorgulanabilinir.

ÖNEMLİ DUYURU!

Mükelleflerimiz, KDV İade Talebi Girişlerini bir önceki sürüm olan intvd.gib.gov.tr adresinden de yapmaya devam edebileceklerdir.