24.06.2022 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15.06.2022 İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi (EK 30) Hakkında Duyuru

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde yer alan, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü altında kullanıma açılmıştır.
İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 42 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

10.06.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19:00 ila 12 Haziran 2022 Pazar saat 22:00 arasında e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacak, ayrıca kayıt ve belge düzeni açısından da Defter Beyan Sistemi kullanılamayacaktır.
Sistemlerimizde yapılan bakım çalışması nedeniyle, bu süre içerisinde, borç bilgisi görüntüleme ve ödeme işlemlerinde de zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.06.2022 KDV İade Taleplerine Ait Listelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

41 ve 42 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlere istinaden KDV İade Listelerinde güncellemeler yapılmıştır. Konuya ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.

26.05.2022 Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulmasına İlişkin Önemli Duyuru

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması hakkında önemli duyuru için tıklayınız.

10.03.2022 İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Faturası Listesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

10.03.2022 tarihi itibarıyla “İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” nde konut satışları ile ilgili olan “Satışı Yapılan Taşınmaza Ait” bilgiler bölümündeki; “İl/İlçe Kodu” alanı ile “UAVT Numarası” alanı kaldırılmıştır. İlgili listeye; “Tapu Kayıt Yevmiye Numarası” alanı ile “Konut Teslimi Yapılan Kişi/Kurum” alanı eklenmiştir. Detaylı açıklamalara yönelik Kılavuz ektedir.

17.12.2021 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim Formu) Doldurulmasına İlişkin Önemli Duyuru

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim formu) doldurulması esnasında çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli duyuru için tıklayınız.