06.11.2017- E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet: İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü hk:

Başkanlığımız tarafından, meslek mensubu ve mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda, zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerde ihtirazı kayıt nedeninin beyanname çıktısı üzerine yazdırılması sağlanmıştır. Önceki dönemlerde ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerin çıktılarının tekrar alınması durumunda ihtirazı kayıt nedeni beyanname üzerindeki yeni tanımlanan alanda görülebilecektir.

KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA DUYURU

01.11.2017 tarihi itibariyle, Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben KDV İadesi hakkında yazılan eksiklik yazılarına cevaben İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, belge türü seçeneğine yeni kodlar eklenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER

KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin; İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları ve İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Devamı için tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU - İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Konulan Yeni Hizmetlerimiz

Sayın mükelleflerimiz mükellef memnuniyetini arttırmak amacı ile internet vergi dairemiz üzerinden intvd ( gib.gov.tr / internet vd. / kullanıcı girişi / Mükellef İşlemleri ) bölümünde hakkınızdaki
1. E-Haciz Bilgileri Sorgulama ve
2. Muhasebe bölümünüz tarafından veya muhasebeciniz tarafından verilen beyannamelerinizi pdf ortamında görme imkanı sağlanmıştır.

KDV İADE EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ E-İMZALANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA (MÜKELLEFLER/YMM’ler DİKKATİNE)

03.07.2017 tarihi itibariyle elektronik imzaya sahip mükelleflere/YMM’lere internet vergi dairesi üzerinden hazırladıkları KDV İadesi eksiklik cevap yazılarını ve eklerini, e-imzalamaları durumunda, sistem üzerinden otomatik olarak tarih/sayı almış bir şekilde Vergi Daireleri/Malmüdürlüklerine gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız. Konuya ilişkin her türlü soru ve önerileri VİMER 444 0 189 numaralı telefona iletebilirsiniz.