...

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

...

BEYANNAME VERMELİ MİYİM?

Elde ettiğiniz gelir türlerine ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini sizin için hazırladığımız Rehber-Yardım bölümü vasıtasıyla kolayca öğrenebilirsiniz.

...

BEYANNAMEMİ NASIL VERECEĞİM?

Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.